لطفا کمی صبر کنید

مونچی: آلیسون؟ هنوز چهار سال قرارداد دارد و فعلا نمی خواهیم بندی به قراردادش اضافه کنیم