لطفا کمی صبر کنید

گل لورنتزو پلگرینی به تورینو (رم 3-0 تورینو)