لطفا کمی صبر کنید

کیه لینی: در ابتدای فصل انگیزه کافی نداشتیم؛ صبر کردیم تا تاتنهام چیزی به ما هدیه دهد و این اتفاق افتاد