لطفا کمی صبر کنید

دی فرانچسکو: در نیمه دوم بازی با تورینو، تغییر سیستم دادم و نتیجه گرفتیم؛ شاختار را به دردسر می اندازیم