لطفا کمی صبر کنید

ماتزاری: آلیسون، دروازه بانی استثنایی است؛ مقابل رم اگر از فرصت هایتان استفاده نکنید، شکست می خورید