لطفا کمی صبر کنید

فاجعه برندن پارک، اولین حادثه تلخ فوتبال انگلیس

نخستین اتفاق تلخی که در فوتبال انگلیس رخ داد فاجعه برندن پارک بود که بیش از ۳۰ نفر جان خود را از دست دادند.