لطفا کمی صبر کنید

گارسیا: تیم کلوپ شبیه لیورپول سال 2005 است

اسطوره باشگاه لیورپول تیم کلوپ را به لیورپول سال 2005 تشبیه کرده است.