لطفا کمی صبر کنید

والورده: دیگر حق از دست دادن امتیاز را نداریم

سرمربی بارسلونا از تیمش انتظار یک بازی جذاب و پیروزی را دارد.