لطفا کمی صبر کنید

زمان اولین تمرین العین امارات در آزادی مشخص شد

باشگاه العین امارات زمان اولین تمرین خودشان در ورزشگاه آزادی را مشخص کرد.