لطفا کمی صبر کنید

پیشنهاد علیپور از مکزیک!

  عبدالصمد ابراهیمی، مدیربرنامه تعدادی از بازیکنان فوتبال خاطره جالبی از پیشنهاد خارجی علی علیپور تعریف کرده که خواندن آن خالی از لطف نیست.