لطفا کمی صبر کنید

آقای گرشاسبی، طارمی از شجاعیان بی‌ارزش‌تر بود یا تیام؟

آخرین تمرین پیش از سفر سرخپوشان به امارات برای تقابل با الوصل برگزار شد که حدود ۵۰ هوادار از آن دیدن کردند.