لطفا کمی صبر کنید

خالقی فر: امیدواریم در بازی سخت با ذوب آهن امتیاز بگیریم