لطفا کمی صبر کنید

تغییر نام جام جهانی فوتبال 2018

جام جهانی فوتبال 2018 به «جام جهانی بدون استعمال دخانیات» تغییر یافت.