لطفا کمی صبر کنید

سجادی مشاورعالی رئیس کمیته ملی المپیک شد

نصرالله سجادی به عنوان مشاور عالی رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد.