لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی جنوا-میلان؛ لوییجی فراریس، میزبان بازیکنان خشمگین گتوزو