لطفا کمی صبر کنید

پایان کریستیانو رونالدو؟ هرگز!

  کریستیانو رونالدو همچنبن در اوج قرار داشته و در حال ثبت روزهای درخشانی در دوران حرفه ای خود است.