لطفا کمی صبر کنید

مهاجم استقلال رباط پاره کرد

مهاجم موفق استقلال دچار مصدومیت شدید شد و فصل را از دست داد.