لطفا کمی صبر کنید

غیبت سردار و سورپرایزی به نام شکاری

رضا شکاری روی نیمکت روبین کازان برای دیدار با توسنو قرار دارد.