لطفا کمی صبر کنید

ایجنت دی آمبروزیو: با وجود علاقه مندی ناپولی، دی آمبروزیو از نظر باشگاه اینتر فروشی نیست