لطفا کمی صبر کنید

واران: زمانی که نمی توانید توپ را ببینید، باید بازی را ترک کنید