لطفا کمی صبر کنید

لوشامپیونه فرانسه؛ جشنواره گل پاریسی ها مقابل حریف انتهای جدولی

پاری سن ژرمن مقابل تیم ته جدولی متز گلباران به راه انداخت.