لطفا کمی صبر کنید

در آستانه لحظه ای تاریخی؛ سرانجام او جی سیمپسون به قتل همسرش اعتراف می کند؟