لطفا کمی صبر کنید

مارسلو: انتقادات روی کار ما تاثیری نمی گذارند؛ نیمار قوی تر از سابق به میادین باز می گردد