لطفا کمی صبر کنید

مالاگا ۰ - ۲ بارسلونا؛ پیروزی آسان مقابل حریف ده نفره در شب غیبت مسی

شاگردان والورده در شب غیبت مسی موفق شدند در خانه مالاگا به پیروزی شیرینی دست یابند.