لطفا کمی صبر کنید

مالاگا 0-2 بارسلونا؛ زندگی بدون مسی هم جریان دارد