لطفا کمی صبر کنید

والورده: دمبله یک گام رو به جلو برداشت؛ برای حذف چلسی رنج خواهیم کشید