لطفا کمی صبر کنید

بایر لورکوزن 2-0 مونشن گلادباخ؛ هرلیش نبرد بای آرنا را از هکینگ برد