لطفا کمی صبر کنید

نکته آماری؛ طلسم مالاگا شکسته شد؛ سوارز دروازه هر 25 تیم لالیگایی که سابقه بازی مقابل آنها را دارد، باز کرده است