لطفا کمی صبر کنید

خداحافظی غیرمنتظره ملی پوش ایرانی از تیم ملی

یکی از بازیکنان تیم ملی با انتشار پستی از تیم ملی خداحافظی کرد.