لطفا کمی صبر کنید

جشنواره گل المپیاکو در حضور 90 دقیقه‌ای انصاری‌فرد

تیم المپیاکو که در ترکیب اصلی خود از مهاجم ایرانی‌اش بهره می‌برد توانست به راحتی پلاتانیاس را شکست دهد.