لطفا کمی صبر کنید

واکنش داوید دخیا نسبت به هوادار خردسالی که خود را شبیه او در آورده است (عکس)