لطفا کمی صبر کنید

آندره سیلوا: گتوزو به من اعتقاد دارد؛ برای پیروزی به لندن خواهیم رفت