لطفا کمی صبر کنید

اینتر ۰ - ۰ ناپولی؛ نراتزوری، دشمنِ بزرگش را به صدر سری آ فرستاد