لطفا کمی صبر کنید

اسپالتی: بر خلاف تصور مردم، اینتر کیفیت زیادی در ترکیب خود ندارد؛ ناپولی چنین کیفیتی را دارد