لطفا کمی صبر کنید

افتتاحیه‌ای که به یک خاطره تلخ تبدیل شد

افتتاحیه ورزشگاه سانچس پیسخوان برای سویا به یک خاطره تلخ تبدیل شد چون برابر رقیب قدیمی‌اش شکست خوردند.