لطفا کمی صبر کنید

درگیری لفظی ساری با خانم خبرنگار در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی با اینتر: اینقدر در مورد یوونتوس نپرسید!