لطفا کمی صبر کنید

پوشش اسلامی در کتاب قوانین جهانی ووشو ثبت می شود

پوشش اسلامی بانوان تالوکار(ووشو) کشور‌های مسلمان برای ثبت در کتاب قوانین ۲۰۱۸ این رشته مصوب شد.