لطفا کمی صبر کنید

راهیابی ۲۳ تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان

رقابتهای انتخابی ورود به اردوی تیم ملی تکواندو بانوان با راهیابی ۲۳ تکواندوکار به اردوی آماده سازی به پایان رسید.