لطفا کمی صبر کنید

درخشان‌مهر پا به توپ شد

ایلنا: مدافع چپ ذوبی‌ها بعد از مدت‌ها مصدومیت آماده بازی است.