لطفا کمی صبر کنید

کلاسبندی تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان انجام شد

تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان روز گذشته به امارات محل برگزاری تورنمنت بین المللی فزاع رسید و کلاسبندی پزشکی ملی پوشان انجام شد.