لطفا کمی صبر کنید

مورینیو: داور تصمیم صحیحی گرفت که کلوپ را اخراج نکرد؛ بازی مقابل سویا و برایتون حکم مرگ و زندگی را دارد