لطفا کمی صبر کنید

حذف سه بوکسور در نخستین روز

سه بوکسور نوجوان کشورمان امروز (چهارشنبه) در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا روی رینگ رفتند و از دور مسابقات حذف شدند.