لطفا کمی صبر کنید

هاشمی‌طبا: اصلاح اساسنامه‌های فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ضروری است

مصطفی هاشمی طبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به موضوع ضرورت اصلاح اساسنامه های فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک پرداخت.