لطفا کمی صبر کنید

خادم دست بردار نیست؛ رئیس مستعفی با ناراحتی مجمع را ترک کرد

ایلنا: رئیس مستعفی فدراسیون کشتی با انتقاد از وزارت ورزش مجمع را ترک کرد.