لطفا کمی صبر کنید

نوازی: باید 4 گل دیگر به پرسپولیس می‌زدیم؛ تا تکان می‌خوریم باید بازی کنیم