لطفا کمی صبر کنید

بارتومئو به رئیس اتلتیکو مادرید: کاری نخواهیم کرد که باعث ضعیف شدن تیم شما شویم