لطفا کمی صبر کنید

مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی آغاز شد

مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور معاون توسعه امور بانوان وزارت ورزش و جوانان آغاز شد.