لطفا کمی صبر کنید

کریم باقری: نمی‌توانم بگويم مسلمان بهتر است يا اميد ابراهيمی!

كريم باقري معتقد است در پرسپوليس هيچ باند و هيچ گروه خاصي وجود ندارد.