لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی الوصل امارات-پرسپولیس؛ چهارشنبه سوری سرخ ها آن سوی خلیج فارس (به همراه نظرسنجی)