لطفا کمی صبر کنید

نفرات برتر مسافت دوهزار متر مشخص شدند

در ادامه تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام بانوان، قایقرانان در مسافت ۲۰۰۰ متر رقابت کردند.